PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 6. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Oct 22
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 9. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Feb 13
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 11. 26
  • User: 2.3
  • Release Date: Nov 1
 12. 59
  • User: 6.1
  • Release Date: Nov 28
 13. 70
  • User: 6.3
  • Release Date: Nov 4
 14. 73
  • User: 7.3
  • Release Date: May 28
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 22. 72
  • User: 7.9
  • Release Date: Mar 5
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 26. 67
  • User: 7.3
  • Release Date: Jan 15
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 28. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: May 16
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 7
 30. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Feb 22
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 34. 80
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 3
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 41. 74
  • User: 7.4
  • Release Date: Nov 20
 42. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 30
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 25
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 49. 80
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 16
 50. 63
  • User: 5.6
  • Release Date: Jun 25
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 10
 52. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 23
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 56. 79
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 6
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 58. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 3
 59. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Apr 1
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 61. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 2
 62. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Jan 6
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 8
 64. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: Aug 30
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 66. 60
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 3
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 74. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 20
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 76. 58
  • User: 6.4
  • Release Date: Mar 11
 77. 80
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 5
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 79. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 10
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 81. 69
  • User: 8.5
  • Release Date: Feb 5
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 87. 80
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 30
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 92. 39
  • User: 5.1
  • Release Date: Jan 17
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 11
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 6
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 100. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Feb 23
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 105. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 14
 106. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Jan 10
 107. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Jan 10
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 109. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: May 27
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 12
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 129. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Mar 29
 130. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 3
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 135. 41
  • User: 4.2
  • Release Date: Jul 9
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 137. 69
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 30
 138. 73
  • User: 6.1
  • Release Date: Oct 29
 139. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Jan 1
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 3
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 5
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 25
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 2
 150. tbd
  • User: 6.1
  • Release Date: May 25
 151. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 19
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 153. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Dec 13
 154. 69
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 7
 155. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 14
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 2
 158. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 24
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 160. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 24
 161. 41
  • User: 5.0
  • Release Date: Jul 20
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 6
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 164. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: May 28
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 167. 69
  • User: 7.7
  • Release Date: Apr 22
 168. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 22
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 23
 172. 58
  • User: 7.9
  • Release Date: Dec 12
 173. 84
  • User: 6.7
  • Release Date: Sep 29
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 176. 64
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 22
 177. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Mar 16
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 183. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 10
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 20
 185. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Sep 12
 186. 48
  • User: 7.0
  • Release Date: Jun 24
 187. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 22
 188. 66
  • User: 7.4
  • Release Date: Feb 19
 189. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 12
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 195. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Jan 15
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26

Coming Soon

  • Release Date: Aug 9, 2016
  • Platform: PC
  No Man's Sky Image
  • Release Date: Aug 30, 2016
  • Platform: PC
  World of Warcraft: Legion Image
  • Release Date: Oct 21, 2016
  • Platform: PC
  Sid Meier's Civilization VI Image

July 2016 Releases

 1. Week of Jul 17, 2016

 2. Week of Jul 24, 2016

 3. Week of Jul 31, 2016

 4. Week of Aug 7, 2016

 5. Week of Aug 14, 2016

 6. Week of Aug 21, 2016

 7. Week of Aug 28, 2016