Fengyi Zhang

Fengyi Zhang's Scores

  • Movies
Average career score: 68
Highest Metascore: 75 Jing Ke ci Qin Wang
Lowest Metascore: 57 Sacrifice
Score distribution:
  1. Positive: 2 out of 3
  2. Negative: 0 out of 3
3 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
57 Sacrifice Jul 27, 2012 Cast tbd
73 Red Cliff Nov 18, 2009 Cao Cao 7.6
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Jing Ke / Jing Ke 6.5