Kazuhiko Yoshioka

Kazuhiko Yoshioka's Scores

  • Games
Highest Metascore: 92 Final Fantasy VII
Lowest Metascore: 53 Valhalla Knights
Score distribution:
  1. Positive: 2 out of 3
  2. Negative: 0 out of 3
3 game reviews
Title: Year: Credit: User score:
53 Valhalla Knights (PSP) Apr 17, 2007 Main Planner / Main Planner 6.3
79 Final Fantasy Origins (PS) Apr 8, 2003 Director / Director 7.9
92 Final Fantasy VII (PS) Sep 3, 1997 Condor War Planner / Condor War Planner / Event Planner / Event Planner 9.1